secretariat@laude-reut.ro    +40 031.805.57.72 / 021.320.15.99  twitterfacebook

ISTORIA HOLOCAUSTULUI

 Istoria Evreilor, Holocaustul
manual pentru liceu

istoria evreilor holocaustul manual pentru liceu 1 fullsize

March of the Living 2019,

Polonia

MOTL 2019

186 de Trepte - Întâmplările unui adolescent evreu în
lagărele de la Auschwitz, Mauthausen, Melk și Ebensee

afis lansare mic

Editura Humanitas, mai 2018, la inițiativa Complexului Educațional Lauder-Reut

March of the Living 2018, Polonia

MOTL 2018 Book Page 001 Editată de Complexul Educațional Lauder-Reut, mai 2018,
în cel de al 30-lea an al March of the Living

 FELIX ZANDMAN - Niciodată nu ești pe ultimul drum

Felix Zandman   coperta (300 dpi)

Editura Hasefer, martie 2016, la inițiativa Complexului Educațional Lauder-Reut,
în colaborare cu Federația Comunităților Evreiești din România, cu
Ministerul Afacerilor Externe și cu Parlamentul României, cu ocazia
manifestărilor culturale prilejuite de preluarea, de către România,
a președinției Alianței Internaționale pentru Comemorarea Holocaustului