secretariat@laude-reut.ro    +40 031.805.57.72 / 021.320.15.99  twitterfacebook

Istoric si descriere

Începând cu 1 septembrie 2018, școala Lauder-Reut devine Complexul Educațional LAUDE-REUT, păstrând aceleași valori care ne-au consacrat și ne-au adus prestigiul în mediul educațional, pentru nobila misiune asumată de a forma liderii lumii de mâine.

În 2016, în pragul aniversării a 20 de ani sub auspiciile Fundației internaționale Ronald S Lauder, filiala din România a absolvit “Magna Cum Laude” toate etapele de performanţă şi de dezvoltare instituţională necesare unei autonomii depline, atât din punct de vedere funcţional, cât şi financiar.

Din dorinţa de a revitaliza tradiţiile evreieşti în Europa Centrală şi de Est după distrugerile imense cauzate de nazism şi comunism, Fundaţia internațională Ronald S. Lauder a înfiinţat, în ultimele 3 decenii, peste 50 de grădiniţe şi şcoli evreieşti care să ofere comunităţilor locale educaţie iudaică, pe care le-a susţinut permanent din punct de vedere material şi moral.

Scrisoarea d-lui Ambasador Ronald S. Lauder scrisoare1

Valoarea fundamentală care stă la baza viziunii şi a misiunii declarate este asumarea responsabilităţii, iar obiectivul pe termen lung al programului nu vizează numai susţinerea elevilor în vederea absolvirii şcolii, ci şi susţinerea şcolilor în vederea absolvirii programului, a dobândirii independenţei.

Grădinița și școala Laude-Reut din Bucureşti sunt primele dintre unitățile de învățământ Lauder, care au ajuns la nivelul la care pot funcţiona independent. Ronald S. Lauder, președintele fondator al fundației internaționale care îi poartă numele și președintele Congresului Mondial Evreiesc, a predat integral ştafeta misiunii şi a obiectivelor educaţionale doamnei Tova Ben Nun-Cherbis, președintele fondator al filialei din România, pentru a le continua şi dezvolta independent.

Acest moment jubiliar atât pentru filiala din România, cât și pentru întreaga comunitate evreiască, a fost marcat printr-un eveniment de gală care poartă același nume ca noul nume al Fundației, dobândit pe deplin merit: Ziua Absolvirii ”Magna cum Laude-Reut”.

”La 28 de ani de la înființarea fundației mele, sunt mândru să fiu martorul faptului că una dintre școlile mele, și anume Școala Reut / a Prieteniei din București, a promovat la statutul de școală independentă. Acest succes reprezintă împlinirea viziunii mele și îmi oferă o satisfacție nemărginită.

În același timp, nu mă surprinde faptul că în București se află prima comunitate evreiască pregătită să facă acest pas și există trei motive care stau la baza acestui lucru:

În primul rând, comunitatea evreiească din București este una mândra și puternică. Este adevărat că Holocaustul și deceniile ulterioare de persecuție a evreilor au afectat comunitatea ca număr și cunoaștere. De asemenea, este adevărat că nimic nu a putut diminua mândria și devotamentul comunității.

În al doilea rând, evreii din România au beneficiat de o conducere minunată în ultimele decenii, întâi prin regretatul Dr. Cajal. Acum, prin Dr. Vainer, Federația Comunităților Evreiești din România este condusă cu viziune și stabilitate. Și, cel mai important, este condusă, așa cum spunem noi, evreii, cu suflet, neshama.

În cele din urmă, al treilea motiv pentru care nu sunt surprins că Școala Reut este prima dintre școlile noastre care a dobandit autonomie deplină se datorează liderului său extraordinar, Tova Ben Nun-Cherbis”

Extras din mesajul Excelenței Sale, domnul Ambasador Ronald S. Lauder, președintele fondator al Fundației internaționale care îi poartă numele și

președintele Congresului Mondial Evreiesc, cu ocazia evenimentului

Ziua Absolvirii “Magna cum Laude - Reut” a fost celebrată pe data de 16 martie 2016, la Sinagoga Mare din București, sub egida Ambasadei Statului Israel si a Federației Comunităților Evreiești din România. Au fost prezente numeroase personalităţi din țară și din străinătate - fondatori, membri ai Consiliului Director Lauder din New York, reprezentanți ai prestigioșilor parteneri instituționali, academici, diplomatici sau administrativi.

Evenimentul a fost dedicat în egală măsură lui Ronald S. Lauder şi şcolii evreieşti care este recunoscută, în cele aproape două decenii de activitate neîntreruptă, pentru străduinţa sa de a oferi educaţie de calitate, pentru performanţele şi pentru aprecierea de care se bucură atât în ţară, cât şi în străinătate.