secretariat@laude-reut.ro    +40 031.805.57.72 / 021.320.15.99  twitterfacebook

“O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU” PROGRAM COMUN DE BURSE INTEGRALE ACORDATE ELEVILOR DE LICEU DE PRIMĂRIA SECTORULUI 3 ŞI DE COMPLEXUL EDUCAŢIONAL LAUDE-REUT

afis ralucaBURSE 2019I. PERIOADA PROGRAMULUI: septembrie 2019 – august 2023

II. BENEFICIARI: 10 elevi înscrişi în clasa a IX-a în anul şcolar 2019 – 2020

III. DOSARUL de inscriere va conţine:

 1. Adeverinţă de elev eliberată de şcoala la care este înscris acesta, care să precizeze:
 • media de absolvire a clasei a VII-a
 • media generală - semestrul I al clasei a VIII-a
 • media la limba engleză - clasa a VII-a
 • media la limba engleză - semestrul I al clasei a VIII-a
 • nota la purtare - clasele V – VII
 • nota la purtare - semestrul I al clasei a VIII-a

     2. Fișa de înscriere (se completează de ambii părinţi / susţinători legali);

                - descarcă fișa de înscriere și calendarul

     3. Copie a buletinului de identitate / carnetului de elev (din care să reiasă domiciliul elevului);

     4.Recomandare din partea directorului / directorului adjunct al instituţiei (cu semnătură şi ştampilă).

IV. CRITERII OBLIGATORII ÎN ÎNTOCMIREA DOSARULUI:

 1. Elevul este înscris într-o şcoală situată în sectorul 3 (reiese din adeverinţa de elev);
  SAU
  Elevul are domiciliul în sectorul 3 (reiese din buletinul de identitate / carnetul de elev);
 2. Media de absolvire a clasei a VII-a (anul şcolar 2017 – 2018) şi a semestrului I al clasei a VIII-a (anul şcolar 2018 – 2019 este peste 9,50;

SAU

Rezultate foarte bune obţinute la olimpiada şcolară (cel puţin etapa pe municipiu) la limba română, matematică, limba engleză, informatică (cu preponderenţă în clasa a VII-a - anul şcolar 2017 – 2018 şi clasa a VIII-a);

    4. Media la limba engleză în clasa a VII-a (în anul şcolar 2017 – 2018) şi în semestrul I al clasei a VIII-a (anul şcolar 2018 – 2019) este peste 9,50;

    5. Nota la purtare în clasele V – VII (perioada septembrie 2015 – iunie 2018) şi în semestrul I al clasei a VIII-a (anul şcolar 2018 – 2019) este 10.

V. CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR:

 • ETAPA I (25% din nota finală)

Interviu / discuţie liberă (în limba română şi în limba engleză) cu o comisie numită de directorul unităţii. La interviu, participă şi directorul Complexului Educaţional Laude-Reut, un reprezentant al Primăriei Sectorului 3 şi un reprezentant al Inspectoratului Şcolar al Sectorului 3.

 • ETAPA a II-a (75% din nota finală)

Test interdisciplinar (limba română – limba engleză – matematică) – durata de 3 ore

- în funcţie de numărul de elevi înscrişi, se va stabili locul de desfăşurare;

- testul este elaborat în cadrul Complexului Educaţional Laude-Reut de către o comisie numită de directorul unităţii;

- testul este evaluat în cadrul Complexului Educaţional Laude-Reut de către o comisie numită de directorul unităţii.

NOTĂ:

 • Nota finală obţinută în urma testărilor (etapa I şi etapa a II-a) trebuie să fie minimum 8,50.
 • Anterior etapei I, va avea loc o întâlnire a candidaţilor şi a părinţilor acestora cu conducerea şcolii, pentru prezentarea oportunităţilor de dezvoltare personală oferite elevilor de către Complexul Educaţional Laude-Reut.

VI. REEVALUARE:

La sfârşitul fiecărui an şcolar, conducerea Complexului Educaţional Laude-Reut va realiza o reevaluare a fiecărui beneficiar al bursei de şcolarizare, după următoarele criterii:

 • promovabilitate 100%;
 • nota 10 la purtare;
 • media generală este minim 9,00 dar nu mai puțin de 8,50 la fiecare disciplină de bacalaureat specifica profilului

NOTĂ:

 • Nota finală obţinută în urma testărilor (etapa I şi etapa a II-a) trebuie să fie minimum 8,50.
 • Anterior etapei I, va avea loc o întâlnire a candidaţilor şi a părinţilor acestora cu conducerea şcolii, pentru prezentarea oportunităţilor de dezvoltare personală oferite elevilor de către Complexul Educaţional Laude-Reut.